Thay Loa Coolpad

Chúng tôi Capcuudidong.vn sẽ giúp bạn giải quyết những lo lắng và nhu cầu trên bằng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa thay Loa ,tư vấn tận tình,giúp khách hàng có được thông tin cần thiết nhất về quá trình sửa chữa cùng với mức phí hợp lý nhất .Thời gian sửa chữa  lấy ngay trong vòng 60 phút.

CapCuuDiDong.vn gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo trước khi sử dụng dịch vụ

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  COOLPAD LOA TRONG LOA NGOÀI
Coolpad Cool 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Sky/ E501 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Sky Mini/ E560 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Sky 3/ E502 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Fancy/ E561 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Fancy 3/E503 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Star/ F130  150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Max Lite/ R108  150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Max/A8 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Shine/ R106 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Roa/A110 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad Roar plus E570 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E570 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E571 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E561/E521 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E507 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E503 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad E502 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad R106 Y90 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad R106 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad R116 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad F103 K1 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad A118/F1 150.000 đ 200.000 đ
Coolpad A110 150.000 đ 200.000 đ

Thay Loa Coolpad

0707115247
0707115247