Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc Obi

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  OBI THAY CHÂN SẠC - CÁP CHÂN SẠC
Obi SJ 1.5 Zin Call
Obi SF1 Zin Call
Obi MV1 Call
Obi S507 Zin Call

Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc Obi

0707115247
0707115247